MoMi – Mobiilisti Mikkelissä

Mobiilia oppimista kehittämässä


2 kommenttia

Kirjastosukellus

Koulumme sijaitsee mukavasti sivukirjastosta lyhyen kävelymatkan päässä, joten vierailu sinne on helppo toteuttaa.

Kuvankaappaus 2013-2-3 kello 19.26.56Kirjasto itsessään tekee loistavaa työtä kirjallisuuskasvatuksen sekä tiedonhaun opettamisen kannalta, mutta halusin tuoda lisäulottuvuutta käytössämme olevalla teknologialla ja samalla tukea oppilaitten monipuolisen ajattelun, oivaltamisen ja keksimisen kehittymistä.

Olimme kahtena peräkkäisenä viikkona pari tuntia kirjastolla, tällöin siellä ei vielä ollut muita asiakkaita, joten saatoimme käyttää rennosti koko tilaa häiritsemättä toisia. Hyvä niin, sillä 25 innokkaasta muksusta lähtee ääntä. 🙂

Teimme sukelluksen kirjastoon. Toteutin tehtävän QR-koodien sekä Googlen lomakkeen avulla. Olin rakentanut Googlen lomakkeelle tehtäviä, joihin oppilaat etsivät vastauksia ja vastaamalla pääsivät etenemään seuraavaan tehtävään.

Tehtävinä oli mm.

– QR-koodien paljastamat videoklipit tuttujen lastenelokuvien trailereihin, ohjaajan haastatteluihin sekä lauluihin. Näihin liittyen piti etsiä teos, ohjaajan nimi ja elokuva, sekä alkuperäinen satuhahmo mm. Disney-elokuvasta Aladdin.

– Yhtenä tehtävänä oli vertailla karttoja. Oppilaat saivat etsiä vanhimman löytämänsä kartan Suomesta (osa kaivoi Olaus Magnusenin piirtämän, osa löysi sotia ennen olevia karttoja) ja verrata sitä uusimpaan mahdolliseen. Eroja ja yhtäläisyyksiä kaiveltiin ja pohdintaan jäi tehtävän jatkaminen herkullisesti syy-seurausten etsimiseen (Tähän emme vielä päässeet).

kartat

– Lisäksi tehtävänä oli etsiä kirjastoluokkia ja kirjoja eri aiheista. Harjoittelimme luokitusjärjestelmän hyödyntämistä ja asioiden löytämistä.

Viimeisenä tehtävänä oli tehdä podcast kirjaston viihtyisimmästä paikasta. Tämä tehtävä on meillä vielä tekemättä, sillä oppilaat viihtyivät niin hyvin aiempien tehtävien parissa, että aika loppui kesken.

Open huomioita

– Tehtäviä oli paljon ja oppilaat syventyivät niihin enemmän kuin ope olikaan ajatellut. Tarvitsemme aikaa lisää.

– Kirjasto kiinnostaa, jo pelkkä siellä olo tuntuu inspiroivan oppilaita tutkimaan, selailemaan ja etsimään asioita, toisaalta he turhautuvat tiedonhaussa, koska uusin tieto on heillä käden ulottuvilla netissä. Tästä pääsemmekin tiedon kriittiseen tarkasteluun sekä mm. siihen, mitä merkitystä on tietää Kankaanpään asukasluku vuonna 2002 tietosanakirjan mukaan ja wikipedian sama tieto 31.12.2012. Oppilaat kyseenalaistivat kriittisesti molemmat tiedot  ja päätyivät lopulta pohtimaan väestömäärän muutoksen syitä.

– Parityöskentelynä homma toimi hyvin, isommilla ryhmillä olisi lähtenyt käsistä. Toiminnallisesti parit käyttivät toista padia vastaamiseen lomakkeelle ja toista etsintään ja kuvaamiseen.

Photo 24.1.2013 9.39.57 – QR-koodien kautta lomakkeen avaaminen oli huono idea. Lomakkeen vastaukset katosivat kun lukija palasi skannaustilaan. KAnnattaa siis avata lomake ihan selaimella osoitteesta. Itse käytän paljon bit.ly-osoitteita helpottaimaan kirjoitettavuutta.

– Lomakkeen käyttö toimi, mutta jatkossa kannattaa miettiä, onko jokainen tehtävä oma ”lomakkeensa” jolloin vastaus lähetetään tehtävä kerrallaan, eikä vasta lopussa kaikki. Näin ei kaadu maailma ja masennu innokas mieli, jos käy vahinko kesken kaiken.

– Lisää pelillisyyttä, toiminnallisuutta, löytämisen iloa voisi kehitellä helposti. Näen jo sieluni silmin qr-vihjeitä ympäriinsä piilotettuna, ne johtavat paikasta toiseen, ohjaavat tehtävien tekemistä oppilaiden kaivautuessa syvemmälle ja syvemmälle kirjallisuuden ja tiedon maailmaan.


1 kommentti

Uusi yritys – Matematiikan kokeen video-osio

Säädimme vähän edellisen matematiikan kokeen videotehtävää. Oppilailla oli enemmän aikaa tehdä tehtävää ja lisäksi koetehtävä oli nyt muotona tuttu sekä apuna oli myös edellisenä päivänä annettu ennakkotehtävä kotiin.

Kiian ennakkotehtävä

Kiian hieno ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä oli käsitekartan teko joko negatiivisista kokonaisluvuista tai yhtälöistä. Molempiin vaihtoehtoihin oli annettu tietyt käsitteet ja esimerkin avulla oli tehtävää vielä avattu. Apuna sai käyttää sisaruksia, vanhempia, nettiä, mitä tahansa. Ope hykerteli tyytyväisyydestä kun kuuli, että monessa perheessä oli käsitekarttaa tehty yhdessä. Aamulla oppilaat palauttivat ennakkotehtävän sähköpostiin ja saivat pareittain tehtävän koetehtävän eteensä.

Oton ja Ainon tekemä koetehtävä

Arviointi

Arviointi menossa

Katsoin videot läpi ja tein sen perusteella kyselylomakkeen arvioitavista kohdista Google-lomakkeelle. Lomakkeen jaoin oppilaille, ja katsoimme, video kerrallaan, kaikki videotehtävät läpi, jokainen arvioi omansa ja toisten videon lomakkeella anonyymisti. Lopuksi koostin arviot videoista ja osaamisesta oppilaille itselleen.

Oppilaiden tekemistä arvioinneista muutama nosto yhteenvedosta.

yhteenveto2

Open huomioita

Oppilaat osaavat selittää omaa ajatteluaan. Videoilla näkyi heidän käsityksensä koealueen asioista ja niiden soveltamisesta arkeen. Kaksi pareista esitti yhtälön ratkaisua jo ihan ratkaisemalla, olivat kehitelleen asiaa eteenpäin, huomanneet yhteyksiä ja käyttäneet ”kikkakolmosia”. Aiemmin peräänkuulutettua luovuuttakin löytyy ja ennen kaikkea yhteyksiä ”koulumatikan” ja elämän välillä. Väittäisin, että oppilaat ajattelevat :).

Linnean harjoitusvideo

Jäin miettimään sitä, kuinka paljon minulta jäisikään tietämättä oppilaiden pään sisällä tapahtuvista asioista, ellen olisi saanut tätä loistavaa materiaalia oppilaitteni osaamisesta. Ja sitähän se oli, osaamista. Kaikki osasivat.

Tänään vaihtui matikan kirja kevään versioon ja tuttu askartelu oli edessä